Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Державна служба    Кадрова політика
Чи підлягають спеціальній перевірці кандидати, які претендують на зайняття посади голови районної ради?

Відповідно до пункту 1 статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» стосовно осіб, які претендують на зайняття посад, зазначених у пункті 1 частини першої статті 4 цього Закону (крім кандидатів на пост Президента України, кандидатів у народні депутати України, кандидатів у депутати Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та на посади сільських, селищних, міських голів, громадян, які призиваються на військову службу за призовом осіб офіцерського складу та на військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, або залучаються до виконання обов’язків за посадами, передбаченими штатами воєнного часу), проводиться спеціальна перевірка, у тому числі щодо відомостей, поданих особисто. 

У який період необхідно провести спеціальну перевірку кандидатів, які претендують на зайняття посади голови районної ради (до проведення таємного голосування чи вже після обрання голови ради)?

Відповідно до статті 55 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» голова районної ради обирається відповідною радою шляхом таємного голосування з числа її депутатів на строк повноважень ради.

Аналогічні норми встановлені і щодо заступника голови районної ради статтею 56 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування».

Відповідно до пункту 3 статті 11 Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» та Указу Президента України від 25.01.2012 №33/2012 «Про Порядок проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» із змінами, спеціальна перевірка проводиться за письмовою згодою особи, яка претендує на зайняття посади у строк, що не перевищує п’ятнадцяти календарних днів з дня надання згоди на проведення спеціальної перевірки.

Після проведення таємного голосування кандидат стає офіційним претендентом на зайняття посади в органах місцевого самоврядування, яка обирається або затверджується відповідною радою та стосовно якого, за його письмовою згодою, проводиться спеціальна перевірка у встановленому порядку. Після проведення голосування, в разі обрання кандидата, приступати до виконання своїх обов’язків він зможе лише після позитивного висновку проведення спецперевірки. 

Кандидати на виборні посади не проходять спеціальної перевірки до обрання чи затвердження радою.

Чи може приймати Присягу посадової особи місцевого самоврядування та набувати повноважень голови районної ради депутат ради, щодо якого не проводилася спеціальна перевірка?

Відповідно до абзаців 5, 7 статті 11 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування» особи, які вперше були обрані на посади сільських, селищних, міських голів, голів рад, складають Присягу посадової особи місцевого самоврядування на сесії відповідної ради. Посадова особа місцевого самоврядування, яка вперше приймається на службу в органи місцевого самоврядування, вважається такою, що вступила на посаду, з моменту складення Присяги.  

Разом з тим, рекомендуємо в рішенні про обрання осіб на посади голови та заступника голови районної ради зазначати, що Присягу особа прийме на послідуючій сесії відповідної ради після проходження процедури спеціальної перевірки.

Визначення поняття «службова особа»                                                

Статтею 364 Кримінального кодексу України визначено, що службовими особами є особи, які постійно, тимчасово чи за спеціальним повноваженням здійснюють функції представників влади чи місцевого самоврядування, а також обіймають постійно чи тимчасово в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, на державних чи комунальних підприємствах, в установах чи організаціях посади, пов'язані з виконанням організаційно-розпорядчих чи адміністративно-господарських функцій, або виконують такі функції за спеціальним повноваженням, яким особа наділяється повноважним органом державної влади, органом місцевого самоврядування, центральним органом державного управління із спеціальним статусом, повноважним органом чи повноважною особою підприємства, установи, організації, судом або законом.

Поняття “посадові особи” та “службові особи” є синонімічними.      

Відповідно до статті 2 Закону України “Про державну службу” посадовими особами  вважаються керівники та заступники керівників державних  органів та їх апарату, інші державні службовці, на яких законами або іншими нормативними актами покладено здійснення організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій.

Організаційно-розпорядчі та адміністративно-господарські обов'язки

Організаційно-розпорядчі обов'язки – це обов'язки по здійсненню керівництва галуззю промисловості, трудовим колективом, ділянкою роботи, виробничою діяльністю окремих працівників на підприємствах, в установах чи організаціях незалежно від форми власності. Такі функції виконують, зокрема, керівники міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, державних, колективних чи приватних підприємств, установ і організацій, їх заступники, керівники структурних підрозділів (начальники цехів, завідуючі відділами, лабораторіями, кафедрами), їх заступники, особи, які керують ділянками робіт (майстри, виконроби, бригадири тощо).

Адміністративно-господарські обов'язки – це обов'язки по управлінню або розпорядженню державним, колективним чи приватним майном (установлення порядку його зберігання, переробки, реалізації, забезпечення контролю за цими операціями тощо). Такі повноваження в тому чи іншому обсязі є у начальників планово-господарських, постачальних, фінансових відділів і служб, завідуючих складами, магазинами, майстернями, ательє, їх заступників, керівників відділів підприємств, відомчих ревізорів та контролерів тощо (Постанова Пленуму Верховного Суду України від 26.04.02 № 5).

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011