Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Публічна інформа..    облік публічної ..

                                                                                                                                   Проект

  

 

УКРАЇНА

ХУСТСЬКА РАЙОННА РАДА

засідання тридцять третьої сесії VІ скликання

РІШЕННЯ  №

 

15 січня   2015 року                                                                              м. Хуст

 

Про районний бюджет

на 2015 рік

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України на 2015 рік» районна рада

 

в и р і ш и л а:

 

  1. 1.     Визначити на 2015 рік:

доходи районного бюджету у сумі 382 940 623 грн., у тому числі доходи загального фонду районного бюджету – 380 520 000 грн., доходи спеціального фонду районного бюджету – 2 420 623 грн., у тому числі бюджет розвитку 150 000 грн. згідно з додатком 1;

  видатки районного бюджету у сумі 382 940 623 грн, у тому числі видатки загального фонду районного бюджету – 380 421 000 грн та видатки спеціального фонду районного бюджету – 2 519 623 грн за тимчасовою класифікацією видатків і кредитування місцевих бюджетів згідно з додатком 2 та головними розпорядниками коштів бюджету згідно з додатком 3;

повернення кредитів до спеціального фонду районного бюджету у сумі 130000 грн згідно з додатком 4;

надання кредитів із спеціального фонду районного бюджету - 130000 грн згідно з додатком 4;

профіцит загального фонду районного бюджету у сумі 99000 грн., згідно з додатком 5;

дефіцит спеціального фонду районного бюджету у сумі 99000 грн. згідно з додатком №5.

2. Визначити оборотний касовий залишок бюджетних коштів районного бюджету  у сумі 200 000 гривень.

3. Затвердити  на 2015 рік  міжбюджетні  трансферти згідно з додатком 6.

4. Затвердити на 2015 рік перелік об’єктів, фінансування яких буде здійснюватися за рахунок коштів бюджету розвитку згідно з додатком 7.

5. Затвердити на 2015 рік резервний фонд районного бюджету у сумі 100 000 гривень.

6. Затвердити перелік захищених статей видатків загального фонду районного бюджету на 2015 рік за їх економічною  структурою:

оплата праці працівників бюджетних установ;

нарахування на заробітну плату;

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів;

забезпечення продуктами харчування;

оплата комунальних послуг та енергоносіїв;

поточні трансферти населенню;

поточні трансферти місцевим бюджетам;

7. Затвердити в складі видатків районного бюджету кошти на реалізацію місцевих (регіональних) програм у сумі 311971 грн. згідно з додатком 8.

Установити, що фінансування видатків, визначених додатком 8, проводиться згідно з програмами, що затверджені рішеннями районної ради.

8. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати право райдержадміністрації отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів районного бюджету, пов’язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного бюджетного періоду.

9. Відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України надати право начальнику фінансового управління райдержадміністрації в межах поточного бюджетного періоду здійснювати на конкурсних засадах розміщення тимчасово вільних коштів районного бюджету на депозитах, з подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду.

10. Розпорядникам коштів районного бюджету забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних показниках для кожної бюджетної установи виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань.

11. Установити, що у загальному фонді районного бюджету на 2015 рік до доходів належать надходження, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.

12. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету України на 2015 рік у частині доходів є надходження, визначені статтею 691  Бюджетного кодексу України.

13. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015 рік у частині фінансування є надходження, визначені статтею 71 Бюджетного кодексу України.

14. Установити, що джерелами формування спеціального фонду районного бюджету на 2015  рік у частині кредитування є надходження, визначені статтею 691 Бюджетного кодексу України.

 15. Надати право райдержадміністрації за погодженням із постійною комісією районної ради з питань бюджету у період між пленарними засіданнями сесій районної ради:

15.1. Приводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування районного бюджету, здійснювати протягом 2015 року розподіл та перерозподіл обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих бюджетів, виходячи з фактично нарахованих обсягів відповідних пільг, субсидій, допомог, фактично виконаних робіт відповідно до змін, внесених законодавчими актами, нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад.

15.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів районного бюджету на 2015 рік у разі, якщо після прийняття рішення про районний бюджет повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг іншим головним розпорядником районного бюджету, якому це доручено.

15.3. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок коштів бюджету розвитку, а також по адміністративно-територіальних одиницях, відповідно до проектно-кошторисних документацій, до назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в районному бюджеті на 2015 рік.

15.4. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів перерозподіляти видатки за тимчасовою функціональною класифікацією видатків, у тому числі обсяги регіональних програм.

16. Установити, що в процесі виконання районного бюджету перерозподіл видатків за економічною класифікацією в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах районного бюджету здійснюється  фінансовим управлінням райдержадміністрації за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів.

17. Відповідно до пункту 20 розділу VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України (зі змінами) затвердити розрахунок обсягу міжбюджетних трансфертів з районного бюджету бюджетам місцевого самоврядування на утримання дошкільних навчальних закладів, бібліотек, будинків культури, клубів та інших закладів клубного типу згідно з додатком 9.

18. Додатки № 1-9 до цього рішення є його невід’ємною частиною.

 

19. Контроль за виконанням цього рішення покласти на голову постійної комісію з питань бюджету Рішко М.М.

 

 

 

  Голова ради                                                                               О.Ю.Липчей

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011