Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Управління юстиц..

26.11.2015  [15:00]

Інституціональне призначення асоціацій органів місцевого самоврядування

У країнах з розвиненими інститутами демократії асоціації органів місцевого самоврядування є одним з основних елементів системи державного управління.   Вони вважаються корпоративними структурами, призначеними для цивілізованого саморегулювання процесів взаємодії між органами державної влади та органами місцевого самоврядування на всіх рівнях влади.                                                                              

Інституціональне призначення асоціацій органів місцевого самоврядування пов'язане з певними суспільними потребами, для задоволення яких створюються організації з визначеними функціями, які, як правило, фіксуються у законодавстві у вигляді певних повноважень. Його норми мають врегулювати відносини, пов'язані з цими потребами. Інакше кажучи, природа будь-яких інститутів відбивається у законах, у яких зазначається особливе інституціональне  призначення кожного з них. Необхідність у формуванні інститутів суспільства виникає тоді, коли виникає відповідна суспільна потреба.  Його норми мають врегулювати відносини, пов'язані з цими потребами. Інакше кажучи, природа будь-яких інститутів відбивається у законах, у яких зазначається особливе інституціональне  призначення кожного з них. Необхідність у формуванні інститутів суспільства виникає тоді, коли виникає відповідна суспільна потреба.

Асоціації органів місцевого самоврядування, як інститут, функціонують відповідно до організаційно-правових засад місцевого самоврядування.  Положення ст. 15 Закону України Про місцеве самоврядування в Україні стверджують про те, що органи місцевого самоврядування з метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, захисту прав та інтересів територіальних громад можуть об'єднуватися в асоціації органів місцевого самоврядування та їх добровільні об'єднання, які підлягають реєстрації відповідно до законодавства в органах Міністерства юстиції України. Ця законодавча норма отримала свій розвиток в Законі України Про асоціації органів місцевого самоврядування”. Цим законом передбачається створення місцевих та всеукраїнських асоціацій органів місцевого самоврядування. Всеукраїнськими є асоціації, що об'єднують більше половини органів місцевого самоврядування відповідних територіальних рівнів, а асоціація з місцевим статусом може бути створена не менш як трьома органами місцевого самоврядування.

     До основних повноважень  асоціації належать:

   1) об'єднує зусилля  органів  місцевого  самоврядування  щодо захисту  прав  і  законних  інтересів  відповідних  територіальних громад,  розв'язання спільних для територіальних  громад  проблем, обміну  досвідом, створення умов для більш ефективного здійснення повноважень місцевого самоврядування;

    2)  розробляє  та  подає  державним  органам  пропозиції щодо розвитку  місцевого  самоврядування, які підлягають обов'язковому розгляду у порядку, встановленому  Законом  України Про асоціації органів місцевого самоврядування ;

 3) надає методичну, правову та інформаційну допомогу органам місцевого самоврядування у здійсненні ними своїх повноважень;

   4) сприяє   підвищенню     ефективності    підготовки   та  перепідготовки посадових осіб місцевого самоврядування, підвищенню їх кваліфікації;

   5) узагальнює  та поширює досвід діяльності органів місцевого самоврядування  з  питань  соціально-економічного  та  культурного розвитку;

  6) сприяє   органам  місцевого  самоврядування  у  підготовці проектів їх актів,  програм соціально-економічного та  культурного розвитку територіальних громад;

    7) засновує  засоби  масової  інформації,  здійснює видавничу діяльність;

  8) готує  пропозиції  щодо  структури  та  штату   виконавчих органів сільських,  селищних,  міських, районних у місті, районних та обласних рад, а також умов оплати праці їх працівників;

  9) готує  пропозиції  щодо   типових   (примірних)   статутів територіальних  громад,  положень  про виконавчі органи сільських, селищних,  міських,  районних у місті рад,  органи самоорганізації населення;

 10) обстоює  інтереси  територіальних  громад  за  зверненням органів місцевого самоврядування,  які не є членами асоціації,  із  суспільно важливих питань;

   11) здійснює інші повноваження.

Що стосується всеукраїнської асоціації, то вона наділена наступними повноваженнями :

     1) бере участь у  роботі  консультативно-дорадчого  органу  з питань місцевого самоврядування при Голові Верховної Ради України;

    2) готує   висновки   до   проектів  законів  України,  інших нормативно-правових актів з  питань,  що  стосуються  місцевого  і  регіонального розвитку;

    3) готує та подає до Міністерства фінансів України пропозиції до проекту закону про  Державний  бюджет  України  в  частині,  що стосується    показників   місцевих бюджетів   та   міжбюджетних трансфертів;                                                                                    

   4) бере  участь  у  розробленні  проектів   загальнодержавних програм  щодо розвитку регіонів,  проектів та програм місцевого і регіонального розвитку;

   5)  представляє  і  захищає  місцеві  та регіональні інтереси органів місцевого самоврядування при прийнятті державними органами рішень   щодо   соціально-економічного   та  культурного  розвитку територій;

    6) організовує  або  бере  участь в організації та проведенні загальнонаціональних  конкурсів  на  кращий  проект  чи   програму місцевого і регіонального розвитку;

   7) сприяє   методичному   забезпеченню   навчання   депутатів місцевих рад,  сільських,  селищних,  міських голів, спеціалістів, які  працюють  у системі місцевого самоврядування,  та підготовці, перепідготовці  і  підвищенню  кваліфікації   службовців   органів місцевого самоврядування;

  8) готує пропозиції до Положення про атестацію посадових осіб місцевого самоврядування.

 

Провідний спеціаліст відділу державної

реєстрації юридичних осіб та фізичних

осіб – підприємців, легалізації

об’єднань громадян Хустського

районного управління юстиції                                                                 М.Й. Ботарь

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011