Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Регуляторні акти    проекти регулято..

12.05.2016  [10:41]

Повідомлення про оприлюднення проекту рішення виконавчого комітету Ізянської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих

Відповідно до ст. 9 Закону України «Про засади державної  регуляторної політики у сфері господарської діяльності» від 11.09.2003 року № 1160-I V  та з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, виконавчий комітет Ізянської сільської ради  повідомляє  про підготовку проекту рішення виконавчого комітету Ізянської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Хустського району».

Метою вищеназваного регуляторного акту  є правове регулювання господарських відносин між суб’єктом  господарювання – виконавцем послуг та населенням, підприємствами, організаціями, установами,  фізичними особами-підприємцями с. Іза та с. Карповтлаш, а також адміністративних відносин між виконавчим комітетом Ізянської сільської ради та виконавцем послуг із вивезення твердих побутових відходів.

Повний текст проекту рішення «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради», калькуляція тарифів та аналіз регуляторного впливу даного рішення розміщено на інформаційному стенді в приміщенні Ізянської сільської ради та опубліковано на офіційному сайті Хустської районної державної адміністрації.

Зауваження та пропозиції від юридичних та фізичних осіб до вищевказаного проекту рішення приймаються в письмовому вигляді протягом  одного місяця з дня оприлюднення проекту рішення за адресою:

90436,  вул. Центральна, буд. 97, с. Іза, Хустського району, Закарпатської області, кабінет сільського голови. телефон  (03142) 56-0-23.

 

Виконавчий комітет Ізянської сільської ради.

 

Проект

 

ІЗЯНСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

 

РІШЕННЯ № ___

 

___.___.2016  року

               с. Іза

 

Про встановлення тарифів 

суб’єкту підприємницької діяльності –

фізичній особі Бреннер М.С.   

на послуги з вивезення твердих побутових 

відходів у с. Іза, с. Карповтлаш  Ізянської сільської ради

 

 

  Керуючись ст. 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст.7 і 14 Закону України «Про житлово-комунальні послуги», відповідно до  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 26.07.2006 № 1010 «Про затвердження Порядку формування тарифів на послуги з вивезення побутових відходів», рішення виконавчого комітету Ізянської сільської ради № 33 від 04.05.2016 року «Про затвердження рішення конкурсної комісії з визначення виконавця послуг  із вивезення твердих побутових відходів  у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради», з метою забезпечення прозорості встановлених тарифів на ці послуги, розглянувши пропозицію суб’єкта підприємницької діяльності – фізичної особи Бреннера Михайла Степановича від 19.04.2016 р, виконавчий комітет сільської  ради

ВИРІШИВ

1. Встановити з 01.07.2015 р. тарифи суб’єкту  підприємницької діяльності – фізичній особі Бреннеру Михайлові Степановичу на послуги з  вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради згідно з додатком.

2. Рішення набуває чинності через 15 днів з дня опублікування у газеті «Нарцисова долина».                                                              

 

 

 

         Сільський голова                                                              В. Томищ

 

 

Додаток

до рішення

________________№_____

 

ТАРИФИ
на послуги з  вивезення твердих побутових відходів за без контейнерною схемою у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради, які надаються суб’єктом  підприємницької діяльності – фізичною особою Бреннером Михайлом Степановичем

 

 

- для  населення  в  будинках  приватного  сектору - 40 грн. з одного дворогосподарства в місяць;

-  для бюджетних установ, організацій - 40 грн. з однієї установи чи організації в місяць.

- для підприємств, організацій, установ  не державної форми власності та інших споживачів  - 50 грн. в місяць з розрахунку на одне таке підприємство, організацію, установу чи одного суб’єкта підприємницької діяльності – фізичну особу.

 

 

  Секретар виконкому                        О. Пасулька                                                          

 

 

 

Аналіз регуляторного впливу

проекту рішення виконкому Ізянської сільської ради

«Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради». 

 Аналіз  регуляторного впливу проекту рішення Ізянської сільської ради «Про встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради» підготовлено згідно з вимогами Закону України „Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, Методики проведення аналізу впливу регуляторного акта, затвердженої постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.04 № 308.

 

1. Визначення та аналіз проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом державного регулювання господарських відносин.

Проблема поводження з твердими побутовими відходами (далі – ТПВ) є найгострішою  протягом останнього часу. На території сільської ради та за її межами утворюються стихійні сміттєзвалища, які є вагомими забруднювачами поверхневих і ґрунтових вод, безпосередньо ґрунтів, повітря та виключають можливість повторного використання відходів як сировини.

Однією з причин такої ситуації – є відсутність затверджених економічно-обгрунтованих тарифів на послуги з ТПВ для населення та інших споживачів.

Відсутність тарифів на вивіз ТПВ для населення с. Іза, с. Карповтлаш, установ та організацій, підприємців даних населених пунктів приводить до таких негативних наслідків, як:

- збільшення видатків з місцевого бюджету на вивіз сміття;

- відсутність послуг з вивезення ТПВ;

- погіршення екологічної ситуації регіону.

Реалізація зазначеного проекту дозволить зменшити до мінімуму витрати з місцевого бюджету на вивезення ТПВ, а зекономлені кошти спрямувати на інші цілі. Також - забезпечить повну та якісну санітарну очистку с. Іза, с. Карповтлаш, що зменшить забруднення навколишнього середовища регіону, підвищення рекреаційного потенціалу.

Відповідно  до  Законів  України „Про  місцеве  самоврядування  в Україні”  та „Про  житлово-комунальні  послуги”  повноваження  щодо регулювання  тарифів  на  житлово-комунальні  послуги належать  органам  місцевого  самоврядування.  Рівень  тарифів повинен відповідати  економічно обґрунтованим витратам на їх виробництво.

 Проектом  рішення  передбачається  встановлення  тарифу  на  послуги  з вивезення твердих побутових відходів за без контейнерною схемою у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради:

 - для  населення  в  будинках  приватного  сектору 40 грн. з одного дворогосподарства в місяць;

-  для бюджетних установ, організацій 40 грн. з однієї установи чи організації в місяць.

- для підприємств , організацій, установ  та інших споживачів 50 грн. в місяць з розрахунку на одне підприємство, організацію, установу чи одного суб’єкта підприємницької діяльності – фізичну особу.

 

2. Визначення цілей державного регулювання

   Метою розробки та впровадження проекту регуляторного акту є:

-  забезпечення  отримання  споживачами  якісних  послуг  з вивезення твердих побутових відходів

-  забезпечення  стабільної  роботи  СПД - фізичної особи Бреннера М.С. з надання послуг з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш ;

- встановлення економічно обґрунтованих тарифів на послуги з вивезення  твердих побутових відходів;

- поліпшення санітарно-епідеміологічної ситуації регіону.

Населення, бюджетні установи, підприємства, організації та підприємці с. Іза, с. Карповтлаш отримуватимуть якісні послуги за рахунок своєчасного вивезення побутових відходів, буде покращено санітарний стан  вулиць сіл.

 

3. Оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення зазначених цілей, перевага обраного способу.

Досягнення регуляторних цілей передбачається шляхом прийняття рішення про затвердження тарифів на послуги з вивезення ТПВ.

Дане рішення буде єдиним процедурним документом, відповідно до якого споживачам проводитиметься нарахування плати за послуги з вивезення ТПВ.

Запропонований регуляторний акт відповідає вимогам діючого законодавства, не потребує додаткових бюджетних витрат, після опублікування в засобах масової інформації, отримання пропозицій і зауважень підлягає прийняттю.

Запропонованому способу досягнення цілей є три альтернативи, а саме:

Альтернатива 1.Збереження існуючого стану.

Дана альтернатива є неприйнятою, оскільки на сьогоднішній день з території с. Іза, с. Карповтлаш ТПВ взагалі не вивозяться.

Альтернатива 2. Затвердження  тарифів на послуги для населення с. Іза, с. Карповтлаш , установ і організацій, підприємців Ізянської сільської ради до рівня неповного відшкодування економічно обґрунтованих витрат.

Дана альтернатива може бути прийнятою при умові виділення з місцевого бюджету коштів на покриття збитків відповідно до статті 31 Закону України “Про житлово-комунальні послуги”.

Альтернатива 3. Встановлення тарифів на послуги з вивезення ТПВ для населення с. Іза, с. Карповтлаш, установ і організацій, підприємств та підприємців, що відповідає 100% відшкодуванню  витрат на надання цих  послуг.

В найбільшій мірі зазначеним раніше цілям відповідає Альтернатива 3.

4. Опис механізмів і заходів для розв’язання проблеми

      Проблема, яку передбачається розв’язати з прийняттям даного рішення,

не  може  бути  розв’язана  за  допомогою  ринкових  механізмів  і  потребує

державного регулювання,  шляхом встановлення економічно обґрунтованих

тарифів.

5. Обґрунтування можливості досягнення визначених цілей у разі

прийняття регуляторного акту

 

Прийняття рішення щодо встановлення тарифів на послуги з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради  забезпечить  надання якісних  послуг, покращення фінансово-економічного стану СПД-фізичної особи Бреннера М.С.  

 

6. Обґрунтування терміну дії регуляторного акту

      В терміні дії рішення виконкому сільської ради не обмежено і чинне до його відміни. 

      У разі виникнення необхідності, до нього можуть бути внесені зміни за підсумками аналізу відстеження його результативності.

 

7. Аналіз вигод та витрат

      Прийняття  даного регуляторного акту дозволить встановити тарифи на послуги  з вивезення твердих побутових відходів у с. Іза, с. Карповтлаш Ізянської сільської ради на  рівні економічно  обґрунтованих,  що  створить  необхідні  умови  для  надання  цих послуг  споживачам  сіл,  покращить  фінансово-економічне  становище СПД-фізичної особи Бреннера М.С.   

 

Вигоди  та втрати

Сфера впливу

Вигоди

Втрати

СПД - фізична особа Бреннер М.С.  

Стабілізація фінансово-економічного стану підприємця,  своєчасна виплата заробітної плати та податкових платежів.

На  першому  етапі можливий низький рівень оплати  за  надані

послуги споживачами,  

додаткові витрати часу на укладання угод та проведення розрахункових операцій 

Споживачі послуг:

 

 

бюджетні  організації та інші споживачі  

Стабільне  отримання

якісних  послуг  із вивезення сміття 

Оплата  послуг із вивезення твердих побутових відходів за економічно обґрунтованими тарифами 

населення 

Отримання якісних послуг

із вивезення сміття  

Оплата  послуг із вивезення твердих побутових відходів за економічно обґрунтованими тарифами 

орган місцевого 

самоврядування  

Поліпшення санітарного стану с. Іза та с. Карповтлаш 

Для  малозабезпеченої

категорії  громадян

виникне  необхідність 

оформлення субсидій

 

8. Показники   результативності регуляторного акта

      Показниками  результативності  запровадження  цього  регуляторного акта  слід вважати: 

-  кількість нових укладених договорів між СПД-фізичною особою Бреннер М.С. та споживачами послуг;

-  рівень надходження платежів за послуги;

- рівень відшкодування тарифом витрат за надані послуги.

- відсутність скарг та звернень від громадян.

 

9. Відстеження результативності регуляторного акта у разі його

прийняття.

 Методи одержання результатів відстеження: 

- звітність підприємця щодо надходження коштів за надання  послуг;

-  використання  існуючої  законодавчої  та  правової  бази  у  сфері надання  послуг;

- здійснення порівняльного аналізу.

Базове  відстеження  результативності  регуляторного  акту  проведено на етапі його підготовки.

Повторне  відстеження  результативності регуляторного акта буде здійснюватися відповідно до ст. 10  Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», через рік після набрання чинності даного регуляторного акта.

 

 

 

            Секретар виконкому                     О. Пасулька

 

 


Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011