Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Соціальна сфера    ЦССДСДМ
ПОЛОЖЕННЯ про Хустський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

ПОЛОЖЕННЯ

про Хустський районний центр соціальних служб

для сім’ї, дітей та молоді

 

 1. Хустський районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді (далі – Центр) є спеціальним закладом, що забезпечує організацію та проведення у відповідній територіальній громаді соціальної роботи із соціально незахищеними категоріями сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

2. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства у справах сім’ї, молоді та спорту, Держсоцслужби, рішеннями районної ради, розпорядженнями голови райдержадміністрації, а також цим Положенням.

 

3. Основною метою діяльності Центру є сприяння у задоволенні соціальних потреб сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

4. Основними принципами діяльності Центру є законність, дотримання і захист прав людини, системність, доступність, конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових норм під час надання допомоги, недопущення негуманних і дискримінаційних дій щодо соціально незахищених категорій сімей, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

5. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується райдержадміністрацією і належить до сфери її управління.

 

6. Основними завданнями районного Центру є:

1) участь у виконанні загальнодержавних та інших соціальних програм шляхом проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, зокрема забезпечення соціального обслуговування, соціального супроводу та патронажу, соціальної профілактики і реабілітації, соціальної та психологічної адаптації;

2) створення спеціалізованих формувань та забезпечення їх функціонування;

3) залучення громадськості до проведення роботи з сім’ями, дітьми та молоддю, підтримка та розвиток волонтерського руху.

 

7. Центр:

1) проводить соціальну роботу з сім’ями, дітьми та молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги, шляхом їх виявлення, обліку та вивчення потреб, планування та визначення методів допомоги, надання соціальних послуг, забезпечення за необхідності соціального супроводу;

2) сприяє розвитку та підтримці сімейних форм влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, шляхом:

пошуку та підбору кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі та направлення їх на навчання;

навчання та підготовки кандидатів в опікуни та піклувальники за направленням служб у справах дітей;

соціального супроводження прийомної сім’ї та дитячого будинку сімейного типу;

3) проводить у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем проживання інформаційно-просвітницьку роботу, спрямовану на формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу життя шляхом поширення соціальної реклами і проведення консультацій;

4) забезпечує проведення на належному рівні соціальної роботи, запобігає професійним ризикам шляхом організації навчання соціальних працівників, наставництва та професійної підтримки на робочому місці;

5) виконує інші функції відповідно до покладених на Центр завдань.

 

8. Центр під час виконання покладених на нього завдань:

1)    взаємодіє з центральними та місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями, а також фізичними особами;

2)    сприяє громадським організаціям, іншим об’єднанням громадян у реалізації соціально значущих ініціатив і проектів;

3)    залучає благодійні та громадські організації, суб’єкти господарювання, які провадять підприємницьку діяльність, до розв’язання актуальних соціальних проблем сім’ї, дітей та молоді;

4)    здійснює заходи щодо розроблення та поширення соціальної реклами і організації роботи із засобами масової інформації;

5)    сприяє волонтерській діяльності у сфері надання соціальних послуг;

6)    веде облік проведеної соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю, готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали з питань, що належать до його компетенції;

7)    проводить соціологічні дослідження і опитування з метою визначення проблем сім’ї, дітей та молоді;

8) залучає міжнародну фінансову та технічну допомогу, міжнародні гранти, а також надає гуманітарну та іншу допомогу сім’ям, дітям та молоді, які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої допомоги.

 

9. Центр має право:

1)    вносити Держсоцслужбі, місцевим органам виконавчої влади, органам місцевого самоврядування пропозиції щодо вдосконалення соціальної роботи з сім’ями, дітьми та молоддю;

2)    подавати пропозиції до проектів обласного бюджету з питань, що належать до його компетенції;

3)    утворювати спеціалізовані формування;

4)    укладати в установленому порядку договори з підприємствами, установами та організаціями, у тому числі іноземними, а також з волонтерами, про проведення робіт, спрямованих на виконання покладених на нього завдань;

5)    залучати спеціалістів підприємств, установ та організацій за погодженням з їх керівниками для розгляду питань, що належать до компетенції Центру;

6)    одержувати від підприємств, установ та організацій інформацію з питань, що належать до його компетенції;

7)    проводити аналіз, експертизу та здійснювати нагляд, контроль за виконанням соціальних програм і проектів, умовами життєдіяльності, моральним, психологічним та фізичним станом сімей, дітей та молоді, вживати заходів для забезпечення захисту їх прав, свобод і законних інтересів;

8)    порушувати клопотання про притягнення до відповідальності посадових осіб, винних у порушенні законодавства з питань проведення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю;

9)    здійснювати захист прав та інтересів осіб, посередництво у представництві інтересів сімей, дітей та молоді.

 

10. Соціальні послуги, що надаються Центром, є державними і здійснюються на безоплатній основі.

 

11. Директор районного Центру призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням з обласним центром соціальних служб для сім¢ї, дітей та молоді.

 

12. Директор Центру:

1)     керує діяльністю Центру, несе персональну відповідальність за виконання покладених на Центр завдань, законність прийнятих ним рішень;

2)     визначає ступінь відповідальності його працівників;

3)     затверджує структуру та штатний розпис Центру в межах граничної чисельності працівників та фонду оплати праці;

4)     затверджує положення про структурні підрозділи Центру та посадові інструкції його працівників;

5)     видає у межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого характеру, організовує і контролює їх виконання;

6)     розпоряджається коштами Центру в межах затвердженого кошторису;

7)     утворює у Центрі конкурсні та атестаційні комісії, організовує підвищення кваліфікації його працівників, проводить атестацію державних службовців;

8)     призначає на посаду та звільняє з посади працівників Центру;

9)     застосовує заохочення та накладає дисциплінарні стягнення на працівників Центру;

10)      здійснює інші повноваження відповідно до законодавства.

 

13. Положення про районний Центр затверджується головою райдержадміністрації за погодженням із обласним центром соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

 

14. Для підвищення ефективності діяльності Центру і підготовки рекомендацій з питань поліпшення соціальної роботи із сім’ями, дітьми та молоддю при Центрі можуть утворюватися консультаційні та методичні ради, які провадять діяльність на громадських засадах.

 

15. Райдержадміністрація забезпечує Центр приміщенням, засобами зв¢язку, меблями, оргтехнікою та транспортними засобами.

 

16. Діяльність Центру фінансується за рахунок коштів, передбачених у районному бюджеті за відповідним кодом бюджетної класифікації видатків, та інших джерел.

 

17. Умови оплати праці працівників Центру затверджуються Мінпраці за погодженням з Мінфіном та Мінсім’ямолодьспорту.

 

18.  Штатна чисельність працівників Центру встановлюється згідно з державними соціальними стандартами і нормативами, що затверджені Мінсім’ямолодьспортом за погодженням з Мінфіном, МОЗ і МОН.

 

19. Центр є юридичною особою, має самостійний баланс, реєстраційні рахунки в установах Державного казначейства України, печатку із зображенням Державного Герба України, штампи та бланки зі своїм найменуванням і символікою.

Новини

23.10.2017 [16:27]

Голова районної державної адміністрації Назарій Павлій провів чергову апаратну нараду

 

19.10.2017 [14:58]

Старт медичної реформи забезпечить доступність та якість первинної медичної допомоги для сільських жителів – Президент

 

18.10.2017 [17:00]

Відбулось пленарне засідання 9 сесії VII скликання Хустської районної ради

 

17.10.2017 [16:45]

Анонси виїздів «Мобільних точок доступу до системи безоплатної правової допомоги у Закарпатській області» на період 17.10 – 20.10

 

17.10.2017 [13:47]

Велятино вперше, так потужно та комплексно, представлене на стенді Закарпаття, під час роботи XXIV Міжнародного туристичного салону "Україна�

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011