Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Хустська ОДПІ    новини
Оголошення!!!

Хустська ОДПІ  ГУ  ДФС  у  Закарпатській області   повідомляє , що у зв’язку із запровадженням централізованої моделі виконання дохідної частини державного  та місцевих бюджетів з 02.07.2018 року змінюються реквізити рахунків по зарахуванню платежів до бюджетів.  Інформацію про розрахункові рахунки  можна отримати в Хустській ОДПІ (каб.39) або за номером телефону 4-40-11.

 

 

  За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Оформлення відпустки у фізичної особи - підприємця

Чи повинна фізична особа – підприємець надання відпустки своїм працівникам оформлювати наказом?

Право на відпустки мають громадяни України, які перебувають у трудових відносинах з підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм власності, виду діяльності та галузевої належності, а також працюють за трудовим договором у фізичної особи (частина перша ст. 2 Закону України від 15.11.96р. №504/96-ВР «Про відпустки»).

Статтею 10 цього Закону  визначено, що конкретний період  надання щорічних відпусток у межах, установлених графіком, узгоджується між працівником і роботодавцем, який зобов'язаний письмово повідомити працівника про дату початку відпустки не пізніше ніж за два тижні до встановленого графіком терміну.

Роботодавець зобов'язаний вести облік відпусток, що надаються працівникам.

Чинним законодавством не визначено форми  письмового повідомлення  працівника про надання  відпустки.

Водночас наказом Держкомстату України від 05.12.2008 №489 «Про затвердження типових форм первинної облікової документації зі статистики праці»  затверджено типову форму № П-3 «Наказ  (розпорядження)  про надання відпустки»,  що має рекомендаційний характер і може бути використана роботодавцем, в ому числі фізичною особою – підприємцем, при оформленні відпусток.

Ознайомлення з наказом про надання відпустки працівник підтверджує своїм підписом.

На підставі наказу (розпорядження) про надання відпустки робляться позначки  в особовій картці працівника та розраховується  заробітна плата за час відпустки.

У наказі про надання відпустки зазначається її вид, тривалість, дата початку та закінчення, період роботи, за який вона надається тощо.

Згідно наказу Мін'юсту України від 12.04.2012 №578 «Про затвердження Переліку типових документів, що створюються під час діяльності державних органів та органів місцевого самоврядування, інших установ, підприємств та організацій, із зазначенням строків зберігання документів» вказаний Перелік є нормативно – правовим актом та включає типові документи (в тому  числі наказ (розпорядження) про надання відпустки), що створюються під час документування однотипних (загальних для всіх) управлінських функцій, виконуваних державними органами та органами місцевого самоврядування, іншими установами, підприємствами та організаціями незалежно від функціонально – цільового призначення, рівня і масштабу діяльності.

Перелік може також використовуватись також фізичними особами – підприємцями (п. 1.4 Переліку).

Таким чином, відпустка, оформлена наказом (розпорядженням), забезпечує належне виконання  фізичною особою  - підприємцем, яка уклала трудовий договір з працівником, норм ст. 10 Закону про відпустки.

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Зміна місцезнаходження ФОП – куди подавати форму №1-ДФ та сплачувати ПДФО

Згідно із ст. 66 Податкового кодексу України у разі проведення державної реєстрації зміни місцезнаходження або місця проживання платника податків, внаслідок якої змінюється адміністративно – територіальна одиниця та контролюючий орган, в якому на обліку перебуває платник податків, а також у разі зміни його податкової адреси  контролюючими органами  за попереднім та новим місцезнаходженням (місцем проживання) платника податків  проводяться процедури  відповідно зняття з обліку/взяття такого платника.

Частиною восьмою ст. 45 Бюджетного кодексу України встановлено, що в разі зміни  місцезнаходження суб'єктів господарювання – платників податків сплата визначених законодавством податків і зборів після реєстрації здійснюється  за місцем  попередньої реєстрації до закінчення поточного бюджетного періоду.

Згідно з Порядком  обліку платників податків і зборів, затвердженим наказом  Мінфіну України  від 09.12.2011 №1588  переведення платника податків до контролюючого органу за новим місцезнаходженням здійснюється протягом місяця з дня отримання інформації про зміну місцезнаходження, і в такому  випадку одночасно із зняттям з обліку фізичної особи – підприємця за основним місцем обліку здійснюється  взяття на облік за неосновним місцем обліку без подання ним заяви.

До закінчення року такий платник обліковується в контролюючому органі за попереднім місцезнаходженням (неосновне місце обліку) з ознакою того, що він  є платником податків до закінчення року, а  в контролюючому органі  за новим місцезнаходженням  (основне місце обліку) – з ознакою того, що він є платником  податків з наступного року.

У контролюючому органі за неосновним місцем обліку платник податків сплачує всі податки та збори, які згідно із законодавством  мають сплачуватися  на території  адміністративно – територіальної одиниці, що відповідає неосновному місцю обліку, щодо таких податків подає податкові декларації (розрахунки, звіти) та виконує інші обов'язки платника, а контролюючий орган  стосовно платника податків здійснює адміністрування таких податків, зборів.

 

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Сумісництво під час декретної відпустки

Чи має право жінка працювати за сумісництвом, якщо за основним місцем роботи вона перебуває у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трьох років?

За бажанням жінки або осіб, які фактично здійснюють догляд за дитиною, у період перебування їх у відпустці для догляду за дитиною вони можуть  працювати на умовах неповного робочого часу або вдома (частина восьма ст. 179 КЗпП України).

Статтею 56 Кодексу визначено, що на прохання вагітної жінки, жінки, яка має дитину віком до 14 років або дитину – інваліда, в тому числі таку, що  знаходиться під її опікуванням, або  здійснює догляд за хворим членом сім'ї відповідно до медичного висновку, роботодавець зобов'язаний встановлювати їй неповний робочий день або неповний робочий тиждень.

При цьому чинним законодавством не встановлено, де саме жінка чи інша зазначена особа має право працювати на умовах неповного робочого дня:  на підприємстві, з яким вона перебуває  у трудових відносинах, чи на іншому підприємстві. Отже, жінка чи інша зазначена особа має право працювати і на тому самому, і на іншому підприємстві або вдома.

Якщо жінка приступає до роботи на іншому підприємстві, то відповідний трудовий договір на умовах неповного робочого часу має ознаки трудового договору про роботу за сумісництвом.

  Слід зазначити, що робота за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій регулюються постановою  КМУ від 03.04.1993 № 245 «Про роботу за сумісництвом  працівників державних підприємств, установ і організацій» та  Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій, затвердженим спільним наказом  Мінпраці України, Мін'юсту України та Мінфіну України від 28.06.1993 №43.

Тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати  4 год на день і повного  робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість за сумісництвом  протягом місяця  не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу.

Для роботи за сумісництвом  згода адміністрації за місцем основної роботи не потрібна.

Обмеження на сумісництво можуть запроваджуватися керівниками державних підприємств, установ і організацій разом із профспілковими комітетами лише щодо працівників окремих професій та посад, зайнятих на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, додаткова робота яких може призвести до наслідків, що негативно позначаються на стані їхнього здоров'я та безпеці виробництва. Обмеження також поширюються на осіб, які не досягли 18 років, та вагітних жінок (п. 1 постанови №245).

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Якщо за адвоката єдиний соціальний внесок сплачує роботодавець

Адвокатською діяльністю визнається  незалежна професійна діяльність адвоката із здійснення захисту, представництва  та надання інших видів правової допомоги  клієнту (ст. 1 Закону України від 05.07.2012 №5076-VI «Про адвокатуру та адвокатську діяльність») .

Пунктом 3 ст. 4 цього Закону встановлено, що адвокат може здійснювати адвокатську діяльність  індивідуально або  в організаційно – правових формах адвокатського бюро чи адвокатського об'єднання.

Інформація про найменування і місцезнаходження організаційної форми адвокатської діяльності вноситься до єдиного реєстру адвокатів України, ведення якого забезпечується радою адвокатів України.

Тобто обов'язок стати на облік в контролюючих органах як платник єдиного внеску виникає у адвоката, якщо до Єдиного реєстру адвокатів України внесено запис  про здійснення адвокатської діяльності індивідуально.

Платниками єдиного внеску відповідно до п. 5 частини першої ст. 4 Закону України від 08.07.2010 №2464-VI «Про збір та облік єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування» є особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Базою нарахування єдиного внеску для таких платників є сума доходу  (прибутку), отриманого від їх діяльності, що підлягає оподаткуванням податком на доходи фізичних осіб. При цьому сума єдиного внеску  не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску на місяць.

У разі якщо такими платниками не отримано дохід (прибуток) у звітному кварталі або окремому місяці звітного кварталу, така особа зобов'язана визначити базу нарахування, але не більше максимальної величини  бази нарахування єдиного внеску. При цьому сума єдиного внеску не може бути меншою за розмір мінімального страхового внеску.

У розумінні Закону про ЄСВ роботодавці та особи, які провадять незалежну професійну діяльність, розглядаються як окремі платники єдиного внеску.

Отже, особи, які провадять незалежну професійну діяльність та одночасно є найманими працівниками, не звільняються від сплати єдиного внеску за себе.

 

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Чи може єдинник здавати в оренду приміщення як фізична особа

Як відомо, ст. 41 Конституції України  надає кожному право володіти, користуватися та розпоряджатися своєю власністю, а також результатами своєї інтелектуальної, творчої діяльності. Надання нерухомого майна в оренду може    розцінювати як різновид права розпоряджатися  своїм майном. Питання стоїть лише в тому, як оподатковувати доходи від такої діяльності.

Фактично про свій вибір – як оподатковувати ті чи інші доходи  – фізособи – підприємці повідомляють державу, фіксуючи обрані види діяльності до ЄДР. Доходи від зафіксованих у ЄДР видів діяльності  вважаються отриманими  від підприємницької діяльності, податки за які сплачують  за правилами системи оподаткування (спрощеної або загальної), на якій працює фізична особа – підприємець.

Отже, якщо діяльність за кодом 68.20 КВЕД ДК 009:2010 міститься в ЄДР, доходи від надання нерухомого майна в оренду  йому  слід вважати  отриманими в рамках підприємницької діяльності й, відповідно, оподатковуваними серед доходів фізособи – підприємця.  

Крім того, слід пам'ятати, що відповідно до пп. 291.5.3. п. 291.5. Податкового кодексу України не можуть бути платниками  єдиного податку першої – третьої груп, зокрема, фізичні особи – підприємці, які надають в оренду  житлові приміщення та/або їх частини, загальна площа яких перевищує 100 квадратних метрів, нежитлові приміщення (споруди, будівлі) та /або їх  частини, загальна площа яких перевищує 300 квадратних метрів.

 

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Увага!

 

Шахраї  представляються керівництвом ГУ ДФС області.

 

Шахраї  телефонують керівникам підприємств,представляються заступниками начальника Головного управління  ДФС у Закарпатській області  та  просять зателефонувати Петріченку Олексію Олександровичу – начальнику Головного управління ДФС у Закарпатській області. Один із номерів телефону, який надають шахраї з метою можливих провокативних та незаконних дій  –  (050) 8230735

 

В зв'язку з цим, звертаємось до громадян та підприємців: будьте пильними, не піддавайтесь на провокації.

 

З метою забезпечення  оперативного реагування на такі дзвінки шахраїв, при наявності фактів, просимо звертатись до органів МВС  за номером телефону «102».

 

 

                                                                                                   

 

   Хустська ОДПІ

 

 

 

14.03.2018  [16:10]

Як отримати податковий номер для дитини у віці до 14 років

Згідно з п. 70.5 ст. 70  Податкового кодексу України та п. 1 розділу  VII  Положення про реєстрацію фізичних осіб у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків, затвердженого наказом Мінфіну України від 29.09.2017 №822  фізична особа незалежно від віку  (як резидент, так і нерезидент), яка не включена до Державного реєстру фізичних осіб – платників податків (далі – Державний реєстр), зобов´язана особисто або через представника подати до відповідного контролюючого органу облікову картку фізичної особи – платника податків за формою № 1ДР (далі – Облікова картка № 1ДР), яка водночас є заявою для реєстрації у Державному реєстрі, та пред´явити документ, що  посвідчує особу, який містить необхідні для реєстрації  реквізити (прізвище, ім´я, по батькові (за наявності), дату народження, місце народження, місце проживання, громадянство).

Пунктом 4 розділу VII Положення № 822 передбачено, що Облікові картки № 1ДР малолітніх осіб (до 14 років) подаються одним із батьків (усиновителем, опікуном, піклувальником) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу  одного із батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника). Якщо свідоцтво про народження дитини  видано не українською мовою, необхідно  подати засвідчений у встановленому законодавством порядку переклад такого  свідоцтва українською мовою (після пред´явлення повертається) та його копію.

Відповідно до п.6 розділу III  Положення №822 громадяни України  документи для проведення реєстрації у Державному реєстрі подають до контролюючого органу за своєю податковою адресою (місцем проживання), а ті, які тимчасово перебувають за межами населеного пункту проживання  або не мають постійного місця проживання в Україні, - до будь-якого контролюючого органу.

Реєстрація фізичної особи у Державному реєстрі здійснюється протягом трьох робочих днів від дня подання до контролюючого органу  Облікової картки № 1ДР.

У разі  виявлення недостовірних даних або помилок у поданій Обліковій картці №1ДР щодо внесених до неї відомостей, фізичній  особі може бути відмовлено у реєстрації  (у разі неможливості виправлення  недостовірних даних  або помилок у встановлений строк) або продовжено  строк реєстрації до 10 робочих днів.

Документ, що засвідчує реєстрацію у Державному реєстрі (картка платника податків)  малолітньої особи, видається одному з батьків   (усиновителю, опікуну, піклувальнику) за наявності свідоцтва про народження дитини та документа, що посвідчує особу  одного з батьків (усиновителя, опікуна, піклувальника), протягом трьох робочих днів  з дня звернення до контролюючого органу за місцем проживання фізичної особи  та може бути продовжено до п´яти робочих днів у разі  звернення до іншого контролюючого органу.

Статтею 21 Закону від 20.11.2012 №5492-VI «Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що підтверджують громадянство України, посвідчують особу  чи її спеціальний статус» визначено, що кожен громадянин України, який досяг 14-річного віку, зобов´язаний отримати паспорт громадянина України. Відповідно до частини сьомої цієї статті до паспорта громадянина України вноситься інформація, зокрема, про реєстраційний номер облікової картки платника податків з  Державного реєстру фізичних осіб – платників податків.

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Облік доходів платника єдиного податку

Підпунктом 292.1 ст. 292 Податкового кодексу визначено, що доходом фізичної особи – підприємця – платника єдиного податку є дохід, отриманий протягом податкового (звітного) періоду в грошовій формі (готівковій та/або безготівковій); матеріальній або нематеріальній формі, визначеній п. 292.3 цієї статті. Також в даній статті визначено, що включається та не включається  до складу доходу платників єдиного податку.

Дохід визначається  на підставі даних обліку, який ведеться відповідно до ст. 296 Податкового кодексу.

Платники єдиного податку першої і другої груп та платники єдиного податку третьої групи (фізичні особи – підприємці), які не є платниками ПДВ, ведуть Книгу обліку доходів, та платники єдиного податку третьої групи, які є платниками  ПДВ,   ведуть Книгу обліку доходів і витрат. Порядок ведення таких книг визначено Порядком  ведення  Книги обліку доходів і  книги   обліку доходів і витрат, затвердженим наказом Мінфіну України від 19.06.2015 р. № 579.

Книга обліку доходів ведеться  шляхом щоденного, за підсумками робочого дня, відображення отриманих доходів  (пп. 296.1.1 п. 296.1 с. 296 Кодексу).

 Записи у Книзі  виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого  отримано дохід, зокрема про  кошти, які надійшли на поточний рахунок платника податку та/ або які отримано готівкою, вартість безплатно отриманих товарів (робіт, послуг) (п.5 Порядку №579).

Записи у Книзі обліку доходів та витрат виконуються за підсумками робочого дня, протягом якого отримано дохід, окремо про кошти, що надійшли  на поточний рахунок платника податку та/або отримано готівкою, фактично безплатно отримано товари (роботи, послуги) та понесено витрати, зокрема оплачені придбані товари (роботи, послуги), виплачена заробітна плата, сплачено єдиний внесок на загальнообов´язкове державне соціальне страхування тощо.

Дані  заповнюються у гривнях з копійками та використовуються платниками податку для заповнення податкової декларації платника єдиного податку.

Книга зберігається у платника податку протягом трьох років після закінчення звітного періоду, в якому здійснено останній запис.

Для реєстрації Книги платника єдиного податку  подають до контролюючого органу за місцем обліку примірник Книги, у разі обрання способу ведення Книги у паперовому вигляді.

За вибором платника податку Книга обліку доходів (книга обліку доходів і витрат) ведеться  в паперовому або електронному вигляді.

Зберігається Книга безпосередньо у фізичної  особи – підприємця – платника єдиного податку.

                                                                         За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Хустська ОДПІ інформує про проведення семінару

Хустська об'єднана державна податкова інспекція повідомляє, що 01.02.2018 року  о  10 год. у приміщенні Хустської районної ради (сесійний зал) відбудеться семінар за участі представників Головного управління ДФС у Закарпатській області на тему «Новації податкового законодавства – 2018».

Серед іншого платникам податків розповідатимуть  про новації у сплаті податку на прибуток, ПДВ, ЄСВ, кампанію декларування – 2018 тощо.

Хустська ОДПІ запрошує всіх бажаючих взяти участь у семінарі.

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

        Нарахування та строки сплати  пені  за порушення розрахунків у сфері ЗЕД

Відповідно до частини  першої ст. 4 Закону України від 23.09.1994 р. № 185/94-ВР «Про порядок здійснення розрахунків в іноземній валюті»  порушення резидентами, крім суб´єктів господарювання, які здійснюють діяльність  на території проведення АТО  на період її проведення, строків, передбачених статтями  1 і 2 цього Закону або встановлених нацбанком України згідно із зазначеними статтями, тягне за собою стягнення пені  за кожний день прострочення у розмірі 0,3 % суми неодержаної виручки (вартості недопоставленого товару) в іноземній валюті, перерахованої у грошову одиницю України за валютним курсом Нацбанку України на день виникнення заборгованості.  Загальний розмір нарахованої пені  не може перевищувати суми неодержаної виручки  (вартості недопоставленого товару).

Контролюючі органи згідно з частиною  п´ятою ст.4 Закону № 185  мають право за наслідками документальних перевірок безпосередньо стягувати  з резидентів  пеню, передбачену цією статтею.

Підпунктом 54.3.3 п. 54.3 ст. 54 Податкового кодексу встановлено, що  контролюючий орган зобов´язаний  самостійно визначити суму грошових зобов´язань,  якщо згідно з податковим та іншим  законодавством особою, відповідальною за нарахування сум  податкових зобов´язань з окремого податку або збору, застосування штрафних (фінансових)  санкцій та пені, у тому числі  за порушення у сфері ЗЕД, є контролюючий орган.

У разі визначення грошового зобов´язання  контролюючим органом за підставами, зазначеними у підпунктах 54.3.1-54.3.6 п. 54.3 ст. 54  Податкового кодексу, платник податків зобов´язаний сплатити нараховану суму грошового зобов´язання протягом 10 календарних днів, що настають за днем отримання податкового  повідомлення – рішення, крім випадків, коли протягом такого строку такий платник розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу (п. 57.3 ст. 57 Кодексу).

При цьому згідно з пп. 14.1.39 п. 14.1 ст. 14  Податкового кодексу грошове  зобов´язання платника податків   - сума коштів, яку платник повинен сплатити до відповідного бюджету  як податкове зобов´язання та/або штрафну (фінансову) санкцію, що справляється з платника податків у зв´язку з порушенням ним вимог податкового та іншого законодавства, контроль за дотриманням якого  покладено на контролюючі органи, а також санкції за порушення законодавства у сфері ЗЕД.

Таким чином, строк сплати нарахованих сум грошових зобов´язань, а саме штрафних (фінансових) санкцій  за порушення вимог валютного законодавства та строків розрахунків к сфері ЗЕД, становить 10 календарних днів, що настають за днем отримання  податкового  повідомлення – рішення, крім випадку, коли протягом цього строку  платник податків розпочинає процедуру оскарження рішення контролюючого органу.

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Якщо підрозділ відкрито не за основним місцем обліку

Порядок взяття на облік за неосновним місцем обліку платників  податків визначено розділом VII Порядку обліку платників податків і зборів, затверджений наказом Мінфіну України від 09.12.2011 №1588.

 Так, у разі якщо відповідно до законодавства у платника податків, крім обов´язків щодо подання податкових декларацій (розрахунків, звітів) та/або  нарахування, утримання  або сплати (перерахування) податків, зборів  на території адміністративно – територіальних одиниць за своїм місцезнаходженням, виникають такі обов´язки  на території іншої адміністративно – територіальної одиниці, то такий платник податків зобов´язаний стати на облік за таким неосновним місцем обліку у відповідному контролюючому органі.

Для взяття на облік не за основним місцем обліку  платник податків зобов´язаний протягом 10 робочих днів після створення відокремленого підрозділу, реєстрації рухомого чи нерухомого  майна чи відкриття об´єкта чи підрозділу,  через які провадиться діяльність або які підлягають оподаткуванню чи пов´язані з оподаткуванням,подати до відповідного контролюючого органу  заяву про взяття на облік за неосновним місцем обліку за формою №17-ОПП (далі – заява за формою № 17-ОПП).

Платники податків, які  уклали з відповідним контролюючим органом договір  про визнання електронних документів, можуть  подати  вищезазначену заяву засобами електронного зв´язку в електронній формі з дотриманням умови щодо реєстрації електронного підпису підзвітних осіб у порядку, визначеному законодавством.   

Слід зауважити, що заяву за формою № 17-ОПП може бути подано як до контролюючого органу за  неосновним місцем обліку, так і до контролюючого органу за основним місцем обліку.

У разі подання цієї заяви до контролюючого органу за неосновним місцем обліку платник податків у розділі 3 заяви  може зазначити контролюючий орган, до якого подається заява, та обрати   адміністративно – територіальні одиниці (за місцезнаходженням об´єктів оподаткування), які обслуговуються таким органом. Водночас у разі подання вищезазначеної заяви до контролюючого органу  за основним місцем обліку  платник податків у розділі 3 заяви  може зазначити всі  контролюючі органи, у яких бажає стати на облік  за неосновним місцем обліку, та обрати  адміністративно – територіальні одиниці (за місцезнаходженням об´єктів оподаткування), які обслуговуються такими органами.

Крім того, взяття на облік за неосновним місцем обліку також здійснюється на підставі: - повідомлення про об´єкти оподаткування або об´єкти, пов´язані з оподаткуванням, або через які провадиться діяльність, за формою  № 20-ОПП (далі – повідомлення за формою № 20-ОПП), поданого платником відповідно  до розділу VIII  Порядку № 1588, та якщо у такому поваідомленні платник податків  визначив контролюючий орган, у якому бажає стати  на облік за неосновним місцем  обліку  за місцезнаходженням відповідного об´єкта оподаткування; - заяви за формою  № 5-ОПП, поданої  нотаріусом згідно з п. 6.7 Порядку № 1588, та якщо у такій заяві платник зазначив про бажання стати  на облік за неосновним місцем обліку  в контролюючому орані  за місцезнаходженням робочого місця.

При цьому у разі якщо платник  податків визначив контролюючий орган, у якому бажає стати на облік  за неосновним  місцем обліку, у повідомленні за формою № 20-ОПП або заяві за формою № 5-ОПП, платник податків звільняється від обов´язку  подання до контролюючого  органу  заяви за формою № 17-ОПП.  

Крім того, контролюючим органом за основним місцем обліку у разі звернення платника податків  може бути надано  перелік контролюючих органів, у яких такий  платник перебуває на обліку за неосновним місце обліку.

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 


Новини

20.07.2018 [15:48]

Інтерактивний захід в таборі «Шаяни»

 

20.07.2018 [15:48]

Інтерактивний захід в таборі «Шаяни»

 

20.07.2018 [15:37]

В ще одній школі Хустського району завершилася заміна покрівлі даху.

 

20.07.2018 [15:35]

У Липчанській ЗОШ І-ІІІ ступенів розпочалися роботи по будівництву майданчика зі штучним покриттям.

 

20.07.2018 [15:33]

У селі Липча проводяться роботи з реконструкції пошкодженої дамби.

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011