Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Хустська ОДПІ    новини
Як отримати витяг із реєстру єдинників

Згідно з п. 299.9 ст. 299 Податкового кодексу України (далі – ПКУ) за бажанням зареєстрований платник єдиного податку може безоплатно та безумовно отримати витяг з Реєстру платників єдиного податку.

Форма запиту про отримання витягу та витягу з Реєстру платників єдиного податку затверджується центральним органом  виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику.

Тобто підприємцю – платнику єдиного податку, який виявив бажання отримати витяг із Реєстру платників єдиного податку, слід звернутися із запитом про отримання такого витягу до контролюючого органу за місцем своєї податкової адреси.

Податковою адресою платника податків – фізособи визнається місце її проживання, за яким вона береться на облік як платник податків у контролюючому органі (п. 45.1 ст. 45 ПКУ).

До затвердження відповідних форм  запиту про отримання витягу та витягу з Реєстру платників єдиного податку  подається заява на отримання  витягу в довільній формі, на підставі якої видається тимчасовий витяг із Реєстру  платників єдиного податку.

Строк надання витягу не повинен перевищувати одного робочого дня із дня надходження запиту. Витяг діє до внесення змін до Реєстру (п. 299.9 ст. 299 ПКУ).

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Здача в оренду власного майна фізичній особі. Податкові наслідки

Статтею 761 Цивільного  кодексу встановлено, що право передання майна у найм має власник речі або особа, якій належать майнові права. Наймодавцем може бути також особа, уповноважена на укладання договору найму.

За користування майном з наймача справляється плата, розмір якої встановлюється договором найму.

Наймодавець передає  майно у користування за плату на певний строк за договором найму (оренди) наймачеві (п. 1  ст. 759 Цивільного кодексу).

Дохід, отриманий від здавання нерухомого майна в оренду, підлягає оподаткуванню.

Так, відповідно до пп. 164.2.5 п. 164.2 ст. 164 Податкового кодексу до загального місячного (річного) оподатковуваного доходу  платника податку включається дохід від надання майна в лізинг, оренду або суборенду (строкове володіння та/або користування), визначений у порядку, встановленому п. 170.1 ст. 170 цього Кодексу.

Податковим агентом платника податку – орендодавця  під час нарахування доходу  від надання в оренду об´єктів нерухомості інших, ніж зазначені в пп. 170.1.1  (земельної ділянки сільськогосподарського призначення, земельного паю, майнового паю) вищенаведеного пункту (включаючи земельну ділянку, що знаходиться під такою нерухомістю, чи присадибну ділянку), є орендар.

Об´єкт  оподаткування визначається  виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але він не може бути менше ніж мінімальна сума орендного  платежу за повний чи неповний місяць оренди. Мінімальна сума орендного платежу визначається за методикою, що затверджується Кабінетом Міністрів України, виходячи з мінімальної вартості  місячної оренди 1 м2 загальної площі нерухомості з урахуванням місця її розташування, інших функціональних та якісних показників, що встановлюються органом  місцевого самоврядування села, селища міста, об´єднаної територіальної громади, створеної згідно із законом та перспективним планом формування  територій громад, на території яких вона розташована, та оприлюднюється у спосіб, найдоступніший для жителів такої територіальної громади. Якщо мінімальну вартість не встановлено чи не оприлюднено до початку звітного  (податкового) року, об´єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеного в договорі оренди  (пп.170.1.2 п. 170.1 ст. 170 Податкового кодексу).

Підпунктом 170.1.5 цього пункту визначено, що якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб´єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець. При цьому: - такий орендодавець самостійно нараховує та сплачує  податок до бюджету в строки, встановлені для квартального звітного (податкового) періоду, а саме: протягом 40 календарних днів після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов´язання  за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації; - у разі вчинення нотаріальної дії щодо посвідчення  договору оренди об´єктів  нерухомості нотаріус зобов´язаний  надіслати інформацію  про такий договір контролюючому органу за податковою адресою платника податку – орендодавця за формою та у спосіб, що встановлені Кабінетом Міністрів України.

Строки подання  податкової декларації для платників податку на доходи фізичних осіб до контролюючих органів  визначено пп. 49.18.4 п. 49.18 ст. 49 Податкового кодексу.  Фізичні особи, які отримують доходи  від надання нерухомого майна в оренду, повинні подати декларацію про майновий стан і доходи до контролюючого органу за податковою  адресою,  тобто за місцем реєстрації, згідно з паспортними даними  за базовий звітний (податковий) період  до 1 травня року, що настає за звітним, крім випадків, передбачених розділом IV Податкового кодексу.  При цьому така особа повинна сплачувати податок  від отриманої суми доходу та подавати декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного року. Крім того, при поданні декларації  про майновий стан та доходи за наслідками звітного року платник податків самостійно зазначає суму військового збору, що підлягає сплаті до бюджету. Ставка військового збору становить 1,5 % від суми доходу, з якої сплачено податок на доходи.

 

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Оподаткування нерухомості фізичних осіб

Хустська ОДПІ нагадує коротко про основне. Платниками податку на нерухоме майно  є фізичні особи, в тому числі нерезиденти, власники об´єктів житлової  та /або нежитлової нерухомості.

Якщо об´єкти  житлової  та /або нежитлової нерухомості перебувають у спільній частковій або спільній сумісній власності кількох осіб,  то Податковим кодексом визначено платників податку таким чином:  

-    об´єкт  житлової  та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній частковій власності кількох осіб – платником податку визначено кожну з цих осіб за належну їй частку;

-    об´єкт  житлової  та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб, але не поділений в натурі – одна з таких осіб – платниками податків визначено  одну з таких осіб - власників, визначена за їх згодою, якщо інше не встановлено судом;

-    об´єкт  житлової  та /або нежитлової нерухомості перебуває у спільній сумісній власності кількох осіб і  поділений між ними в натурі - платниками податків визначено  кожну з цих осіб за належну їй частку.

Об´єктом оподаткування  податком на нерухоме майно є об´єкт житлової нерухомості (будівлі, віднесені відповідно до законодавства  до житлового фонду (житлові будинки, прибудови до житлових будинків, квартири, котеджі, кімнати у багатосімейних (комунальних квартирах); садові будинки; дачні будинки) та нежитлової нерухомості (об´єкти нежитлової нерухомості (будівлі, приміщення, що не віднесені відповідно до законодавства до житлового фонду (будівлі готельні, офісні, торговельні, гаражі; будівлі промислові та склади, будівлі для публічних виступів (казино, ігорні будинки), господарські (присадибні) будівлі, інші будівлі), в тому числі його частка.

Не є об´єктом оподаткування: - об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в зонах відчуження та безумовного  (обов´язкового) відселення, визначені законом, в тому числі їх частки; -  будівлі дитячих будинків сімейного типу; - житлова нерухомість, непридатна для проживання, у тому числі  у зв´язку з аварійним станом, визнана такою відповідно до рішення  сільської, селищної, міської ради або ради об´єднаної територіальної громади, що створена згідно  із законом  та перспективним планом формування територій громад; - об´єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать дітям сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям -інвалідам, які  виховуються одинокими  матерями (батьками), але не більше такого одного об´єкта на дитину; - будівлі дошкільних  та загальноосвітніх навчальних закладів незалежно від форми власності  та джерел фінансування, що використовуються для надання освітніх послуг; - об´єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або прийомним сім´ям, у яких виховується п´ять та більше дітей.

Крім того, не є об´єктом оподаткування  податком на нерухоме майно об´єкти житлової та нежитлової нерухомості, що розташовані на території населених пунктів, на тимчасово окупованій території  та/або населених пунктів, що розташовані на лінії зіткнення, які перебувають у власності фізичних або  юридичних осіб, у період з 14.04.2014 р. до 31 грудня року, в якому завершено АТО.

Базою оподаткування податком є загальна площа об´єкта житлової та нежитлової нерухомості, в тому числі його часток.

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Операції, що не вважаються реалізацією пального

До уваги платників акцизного податку, Хустська ОДПІ повторно нагадує, що з 01.01.2017 року набрали чинності закони України, якими внесено ряд змін до Податкового кодексу України, зокрема, внесено зміни до визначення терміна  «реалізація пального» (для цілей оподаткування акцизним податком), відповідно до яких реалізацією пального не вважаються  операції з передачі (відпуск, відвантаження)  пального в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно), крім операцій  з реалізації такого пального його виробниками (абзац другий пп. 14.1.212 п. 14.1 ст. 14 Податкового кодексу).

Таким чином, суб´єкти господарювання, які здійснюють реалізацію пального в споживчій тарі ємністю до 2 л (включно) (крім виробників пального), не є платниками акцизного податку  з реалізації пального і на них не поширюються норми Податкового кодексу щодо реєстрації  як платників акцизного податку з реалізації пального, складання та реєстрації акцизних накладних, обов´язковості подання  декларації акцизного податку.

До осіб, які реалізують пальне в ємностях до 2 л, не застосовуються штрафні санкції  за здійснення суб´єктами господарювання операції з реалізації пального без реєстрації таких суб´єктів  платниками акцизного податку, передбачені п. 117.3 ст. 117 Податкового кодексу, та штрафні санкції за порушення порядку  реєстрації  акцизних накладних і розрахунків коригування до таких акцизних накладних у ЄРАН, передбачені ст. 1202  зазначеного Кодексу.

При цьому зазначені штрафні санкції не застосовуються з дати виникнення зобов´язання  щодо реєстрації суб´єкта  господарювання платником акцизного податку з реалізації пального або реєстрації акцизних накладних/розрахунків коригування.

 

 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Хустська ОДПІ інформує про початок кампанії декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року

Хустська ОДПІ інформує, що з 1 січня 2017 року розпочалася кампанія декларування доходів громадян, отриманих протягом 2016 року, яка триватиме до 1 травня 2017 року. Декларування доходів пов’язано із виконанням платниками податку на доходи фізичних осіб норм Податкового кодексу України, згідно з якими громадяни зобов’язані подати та/або мають право подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи за наслідками звітного податкового року для отримання податкової знижки та повернення частини сплаченого ними із заробітної плати податку.

         Платники податку на доходи фізичних осіб, які бажають реалізувати своє право на податкову знижку за наслідками 2016 року, податкову декларацію можуть подати упродовж всього року.

          Обов’язок з подання річної податкової декларації про майновий стан і доходи виникає у разі:

- при отриманні доходів від особи, яка не є податковим агентом (від інших фізичних осіб (резидентів або нерезидентів));

- при отриманні окремих видів доходів, які не підлягали оподаткуванню при виплаті, але не звільнені від оподаткування;

- доходи від операцій з інвестиційними активами;

- іноземні доходи;

- інших доходів, декларування яких передбачено чинним законодавством.

             Крім того, подати декларацію можуть фізичні особи, які мають право на податкову знижку. Зокрема, це громадяни, котрі сплачували протягом минулого року за навчання закладам освіти, страхували себе або членів своєї сім’ї, сплачували проценти за іпотечним житловим кредитом та інше. Таким громадянам Податковим кодексом надано право подати декларацію на податкову знижку та отримати повернення частини сплаченого протягом 2016 року в бюджет податку на доходи.  Умови, порядок надання податкової знижки, перелік витрат, дозволених для включення до складу податкової знижки та обмеження щодо права на її  нарахування  визначені у ст. 166 Податкового кодексу.

          За вибором платника податків декларація подається за місцем своєї податкової адреси особисто або уповноваженою на це особою; поштою або засобами електронного зв´язку. Звертаємо увагу, що поштою документи потрібно надсилати з повідомленням про вручення та з описом про вкладення не пізніше ніж за п´ять днів до закінчення граничного строку подання.

      Перед поданням декларації можна попередньо звернутися до податкової інспекції за телефоном 4-50-30 та додатково з’ясувати всі незрозумілі для платника податку питання щодо порядку заповнення та подання податкової декларації.

      Нагадаємо, що форма податкової декларації про майновий стан і доходи затверджена  наказом Міністерства фінансів України від 02.10.2015 року  №859 (у редакції наказу Міністерства фінансів України від 15 вересня 2016 року № 821).

        Порядок подання річної декларації про майновий стан і доходи визначений ст. 179 Податкового кодексу України від 02.12.2010 №2755-VI (із змінами і доповненнями).  Податкова декларація про майновий стан та доходи, отримані у 2016 році, від жителів міста Хуст та Хустського району приймається за адресою: м. Хуст, вул. Духновича, 17.

        Шановні громадяни! Не відкладайте свій візит до податкової інспекції на останній день подання декларацій, сумлінно виконайте свій громадянський обов’язок та своєчасно подайте декларацію про доходи за 2016 рік.

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Платники Хустщини знайомились зі змінами в податковому законодавстві

Своєчасне інформування платників про новації в законодавстві сприяє попередженню та уникненню порушень. 24 січня 2017 року в приміщенні сесійного залу Хустської районної державної адміністрації відбувся організований працівниками Хустської ОДПІ та фахівцями Головного управління ДФС у Закарпатській області семінар, на якому було розглянуто новації в податковому законодавстві, внесені Законами України від 20.12.2016 № 1791-VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України та деяких законодавчих актів України щодо забезпечення збалансованості бюджетних надходжень у 2017 році» та від 21.12.2016 № 1797- VIII  «Про внесення змін до Податкового кодексу України щодо покращення інвестиційного клімату в Україні».

У семінарі взяли участь заступник начальника відділу організації роботи Головного управління ДФС у Закарпатській області Алла Дацюк, голова ради ТВ Асоціація платників податків України у Закарпатській області Марта Волощук, начальник Хустської ОДПІ Головного управління у Закарпатській області Михайло Мондич, який  звернувся до присутніх зі вступним словом, акцентувавши увагу на важливості інформування громадськості про порядок справляння податків і зборів, про останні зміни в податковому законодавстві, залучення платників до активних взаємовідносин з органами Державної фіскальної служби.

На семінарі було порушено питання про особливості обчислення та справляння єдиного соціального внеску, акцизного та екологічного податку, рентної плати та плати за воду, змін ставок єдиного податку. Про ці новації у своєму виступі говорила Марта Волощук.

Алла Дацюк повідомила про зміни стосовно визначення термінів «електронний кабінет», нерезиденти, що мають офшорний статус, курсова різниця, індивідуальна та податкова консультація, податковий борг, сервісне обслуговування платників податків,  ознайомила присутніх зі змінами в системі оподаткуванням податком на прибуток, закцентувавши увагу на визначенні податкових різниць, оподаткуванні нерезидентів, амортизації; оподаткуванням податком на додану вартість, прокоментувавши поняття визначення об´єкта оподаткування ПДВ, порядку заповнення та реєстрації (блокування реєстрації) податкових накладних в ЄРПН тощо. 

Кожен із присутніх мав можливість отримати особисту кваліфіковану консультацію, поради та застереження.

Хустська ОДПІ закликає платників податків бути обізнаними із новаціями в законодавстві, брати активну участь у семінарах та публічних заходах, організовуваних фіскальними органами.

  

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

Про організацію перевірок

Хустська ОДПІ повторно нагадує про прийняття Закону України від 21 грудня 2016 року № 1797-VIII «Про внесення змін до Податкового кодексу щодо покрашення інвестиційного клімату в Україні» (далі Закон № 1797), який набрав чинності з 1 січня 2017 року (за виключенням окремих статей), яким внесено зміни до Податкового кодексу України (далі - Кодекс), що стосуються, зокрема, контрольно-перевірочної роботи.

Пунктом 8 розділу 1 Закону № 1797 доповнено Кодекс статтею 193 та викладено в новій редакції п.п. 191.1.1 п. 191.1 ст. 191, якими визначено перелік функцій державних податкових інспекцій, а функцію контрольно-перевірочної роботи закріплено виключно за контролюючими органами обласного та центрального рівнів.

Отже, з 01.01.2017 організацію та проведення документальних і фактичних перевірок може бути здійснено (в т.ч. видано наказ про проведення, оформлено направлення (посвідчення), складено акт (довідку) та податкові повідомлення-рішення, вимоги (рішення) зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування (далі - ЄСВ), за їх результатами) лише зазначеними вище органами.

Водночас уточнено, що документи з питань проведення перевірок (запити, накази, акти, повідомлення про місце і час проведення розгляду заперечень, податкові повідомлення-рішення) надсилаються платникам податків у порядку, встановленому п. 42.2 ст.42 Кодексу.

При цьому, із урахуванням вимог п. 20.4 ст. 20, п. 77.4 ст. 77, п. 78.4 ст. 78, п. 79.2 ст. 79 та п. 80.2 ст. 80 Кодексу, рішення про проведення документальної планової, позапланової та фактичної перевірки може прийматись не тільки керівником органу державної фіскальної служби, а також його заступником або уповноваженою особою.

Крім того, Законом № 1797-VIII запроваджено оприлюднення плану-графіка проведення документальних перевірок на офіційному веб-порталі ДФС до 25 грудня року, що передує року, в якому будуть проводитися такі документальні планові перевірки (п. 77.1 ст. 77 Кодексу).

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

01.12.2016  [08:55]

Проведення позапланової перевірки за звернення платника

У листі від 28.10.2016 №11397/Є/99-99-14-03-03-14 ДФС України надала роз’яснення щодо проведення позапланової перевірки за зверненням платників.

Зазначено, що документальні перевірки проводяться контролюючими органами в межах їх повноважень виключно у випадках та у порядку, встановлених Податковим кодексом України (п. 75.1 ст. 75 Кодексу).

Згідно із абзацом четвертим п.п.75.1.2 п.75.1 ст.75 Кодексу документальна позапланова перевірка не передбачається у плані роботи контролюючого органу і проводиться за наявності хоча б однієї з обставин, визначених  Кодексом.

Разом з тим у разі надходження заяви платника податків про проведення перевірки з урахуванням п.78.2 та п.78.4 ст.78 Кодексу керівником контролюючого органу може бути прийнято рішення про проведення перевірки такого платника податків. При цьому слід звернути увагу, що у Кодексі відсутня норма щодо обов’язкового проведення контролюючим органом перевірки за заявою платника податків та строків для прийняття рішення про призначення такої перевірки. 

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

 

На Хустщині зростають надходження єдиного податку

З початку 2016 року платники м. Хуст та Хустського району, які перебувають на спрощеній системі оподаткування, сплатили до бюджету 17,9 млн грн єдиного податку. Порівняно з відповідним періодом минулого року сплата податку зросла на 6 млн грн, тобто на 50 відсотків.

У жовтні фізичні особи-підприємці сплатили до бюджету 1,7 млн грн податку.  Юридичні особи, які використовують спрощену систему, сплатили 311 тис грн. Порівняно з відповідним періодом минулого року надходження зросли на 569 тис грн, тобто на 41 відсоток.

Хустська ОДПІ звертає увагу, що ДФС у підкатегорії 107.08 системи «ЗІР» повідомила, що для отримання фізособою-єдинником довідки про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, нею подається декларація з позначкою «Довідково», і в полі «місяць» поля 02 декларації зазначається номер календарного місяця, за який подається декларація з позначкою «Довідково». Водночас охочим отримати довідку про доходи за інший, ніж квартальний (річний) податковий (звітний) період, Податковим кодексом України не визначено строку подання декларації з типом «Довідково».

 

За матеріалами Хустської ОДПІ 

 

 

Оподаткування успадкованого майна нерезидентом

ДФС України у листі від 07.10.2016 р. № 10619/Е/99-99-13-02-03-14 повідомлено, що до вартості будь-якого об’єкта спадщини (квартири), одержаного спадкоємцем — нерезидентом в Україні від спадкодавця-резидента, незалежно від їх ступеня споріднення зі спадкодавцем, застосовується ставка податку на доходи фізичних осіб 18 % та військового збору 1,5 %. При цьому спадкоємець — нерезидент зобов’язаний сплатити податок та збір до нотаріального оформлення об’єкта спадщини.

Зазначено, що відповідно до абзацу восьмого частини другої ст. 7 Закону України від 12.07.2001 р. № 2658-III «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні» проведення оцінки майна є обов’язковим у випадках оподаткування майна згідно з законом, крім випадків визначення розміру податку при спадкуванні власності, вартість якої оподатковується за нульовою ставкою.

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Які суми не включаються до складу доходу ФОП-платника єдиного податку?

Відповідно до п. 292.11 ст. 292 Податкового кодексу України до складу доходу, визначеного пп. 1 п. 292.1 ст. 292 ПКУ, не включаються:

суми податку на додану вартість;

суми фінансової допомоги, наданої на поворотній основі, отриманої та поверненої протягом 12 календарних місяців з дня її отримання, та суми кредитів;

суми коштів цільового призначення, що надійшли від Пенсійного фонду та інших фондів загальнообов’язкового державного соціального страхування, з бюджетів або державних цільових фондів, у тому числі в межах державних або місцевих програм;

суми коштів (аванс, передоплата), що повертаються покупцю товару (робіт, послуг) - платнику єдиного податку та/або повертаються платником єдиного податку покупцю товару (робіт, послуг), якщо таке повернення відбувається внаслідок повернення товару, розірвання договору або за листом-заявою про повернення коштів;

суми коштів, що надійшли як оплата товарів (робіт, послуг), реалізованих у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ, вартість яких була включена до загального оподатковуваного доходу фізичної особи - підприємця;

суми податку на додану вартість, що надійшли у вартості товарів (виконаних робіт, наданих послуг), відвантажених (поставлених) у період сплати інших податків і зборів, встановлених ПКУ;

суми коштів у частині надмірно сплачених податків і зборів, встановлених ПКУ, та суми єдиного внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування, що повертаються платнику єдиного податку з бюджетів або державних цільових фондів.

 

За матеріалами Хустської ОДПІ

 

Плата за землю – вагоме джерело надходжень до бюджету Хустщини

З початку 2016 року в м. Хуст та Хустському районі сплачено понад 11,8 мільйонів гривень плати за землю, з яких 8,3 мільйони гривень сплатили юридичні особи, фізичними особами було внесено 3,5 мільйони гривень.  Порівняно з відповідним періодом минулого року фактичні надходження з плати за землю збільшились на 4,3 мільйони гривень, тобто на 60 % і досягти таких результатів вдалося завдяки ефективній роботі податкових інспекторів.

Водночас Хустська ОДПІ повідомляє, що відповідно до п. 287.1 ст. 287 Податкового кодексу України, власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю з дня виникнення права власності або права користування земельною ділянкою. У разі припинення права власності або права користування земельною ділянкою плата за землю сплачується за фактичний період перебування землі у власності або користуванні у поточному році.

Платники плати за землю, крім фізичних осіб, самостійно обчислюють суму податку щороку станом на 1 січня і не пізніше 20 лютого поточного року подають відповідному податковому органу за місцезнаходженням земельної ділянки податкову декларацію на поточний рік за формою, встановленою у порядку, передбаченому Податковим кодексом України, з розбивкою річної суми рівними частками за місяцями.

Нарахування фізичним особам сум податку проводиться контролюючими органами, які видають платникові до 1 липня поточного року податкове повідомлення-рішення.

Сплата податку юридичними особами здійснюється щомісячно рівними частками, фізичними особами – протягом 60 днів з дня вручення податкового повідомлення-рішення.

Слід наголосити, що кошти у вигляді земельного податку та орендної плати за користування земельними ділянками спрямовуються до скарбнички місцевого бюджету, – а отже своїми своєчасними платежами власники землі та землекористувачі підтримують соціально-економічний розвиток свого села, селища та міста.

За матеріалами Хустської ОДПІ


Новини

15.02.2018 [09:30]

Перша леді України завітала на Закарпаття

 

15.02.2018 [09:28]

11 лютого 2018 року проходив фінал «Шкільної волейбольної ліги України – 2018 року» в м. Ужгород спорткомплекс «Юність»

 

15.02.2018 [09:26]

12 лютого 2018 року голова районної державної адміністрації Назарій Павлій провів щотижневу нараду за участі голови районної ради Юрія Іванчо

 

15.02.2018 [09:24]

Минає 29 років від того дня, коли останні підрозділи обмеженого контингенту Збройних сил колишнього СРСР було виведено з території Афганістану

 

15.02.2018 [09:20]

В малій залі районної державної адміністрації відбулось засідання медичної ради реформ

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011