Хустський район
[Послуги] [Карта] [Зв’язок]    | Ви знаходитеся тут:   Головна    Запобігання кору..    Запобігання кору..
13.12.2017№01-9/1825

   У К Р А Ї Н А

ХУСТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

вул.Карпатської, Січі, 21, м.Хуст, 90400, тел.: (03142) 5-21-75 факс, weв-caйт: www.khust-vlada.gov.ua,  

e-mail: khustrda@carpthia.gov.ua, код ЄДРПОУ 04053861

 

    13.12.2017№01-9/1825                                               на №_____від______

 

                                                                             Головам  виконавчих  

                                                                             комітетів селищної  та сільських

                                                                             рад, керівникам підприємств ,

                                                                             установ, організацій та

                                                                        підрозділів  центральних органів

                                                                        влади у  районі

                                                                                      

        Керуючись п. 4. статті 18 Закону України «Про запобігання корупції»,  про персональну відповідальність керівників державних органів за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії,  та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4.09. 2013 року № 706 «Про запобігання і виявлення корупції» з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції,  районна державна адміністрація РЕКОМЕНДУЄ:                                                                                     

 Звернути увагу, що відповідно до ст.. 52 Закону України «Про запобігання корупції» у разі суттєвої зміни у майновому стані суб’єкта декларування , а саме отримання ним доходу , придбання майна на суму, яка перевищує 50 прожиткових мінімумів встановлених для працездатних осіб на 1 січня відповідного року, зазначений суб’єкт у десятиденний строк з моменту отримання доходу, або придбання майна зобов’язаний письмово повідомити про це Національне агенство з питань запобігання корупції.

          Враховуючи вищенаведене,  з метою недопущення порушень вимог Закону України «Про запобігання корупції» у вище зазначених селищній та сільських радах, підприємствах, установах, організаціях та підрозділах центральних органів влади, просимо вжити заходів щодо своєчасності подання працівниками , уповноваженими на виконання функцій держави або місцевого самоврядування до Національного агентства  з питань запобігання корупції відповідних повідомлень у разі суттєвих змін в майновому стані суб’єкта декларування. Та у разі  виявлення порушень статей 49,52 Закону України «Про запобігання корупції» повідомити встановленим порядком НАЗК.

 

 

Голова державної адміністрації                                                              Н. Павлій

 

 

06.03.2017№01-9/380

 

   У К Р А Ї Н А

ХУСТСЬКА РАЙОННА ДЕРЖАВНА АДМІНІСТРАЦІЯ

 

вул.Карпатської, Січі, 21, м.Хуст, 90400, тел.: (03142) 5-21-75 факс, weв-caйт: www.khust-vlada.gov.ua,  

e-mail: khustrda@carpthia.gov.ua, код ЄДРПОУ 04053861

 

       06.03.2017№01-9/380                                              на №_____від______

 

                                                                             Головам  виконавчих 

                                                                             комітетів селищної  та сільських

                                                                             рад, керівникам підприємств ,

                                                                             установ, організацій та

                                                                        підрозділів  центральних органів

                                                                        влади у  районі

                                                                                      

        Керуючись п. 4. статті 18 Закону України «Про запобігання корупції»,  про персональну відповідальність керівників державних органів за забезпечення реалізації державної програми з виконання Антикорупційної стратегії,  та на виконання вимог постанови Кабінету Міністрів України від 4.09. 2013 року № 706 «Про запобігання і виявлення корупції»( із змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів:№ 295 від 17.07.2014; № 265 від 29.04.2015; № 301 від 14.05.2015; № 465 від 22.07.2016; №477 від 27.07.2016; № 839 від 16.11.2016),  з метою підвищення ефективності здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції, Хустська  районна державна адміністрація  РЕКОМЕНДУЄ:                                                                                     

        Забезпечити визначення осіб з питань запобігання та виявлення корупції на підприємствах, в установах та організаціях які належать до сфери управління центральних та місцевих органів виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, а також на підприємствах, в установах та організаціях, що перебувають у комунальній власності та надіслати до 30 березня 2017 року на адресу Хустської державної адміністрації  інформацію про призначення особи відповідальної за реалізацію антикорупційної програми ( далі- уповноважений)

(П.І.Б. особи, займану посаду та копію наказу/розпорядження) в очолюваних  Вами колективах.

 

 

         Разом з тим звертаємо увагу на уважне ознайомлення статей розділу  Х

« Запобігання корупції у діяльності юридичних осіб» вище вказаного закону.

 

 

В.о. голови державної адміністрації                                                   В. Сабадош

 

Про хід виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік

Державна адміністрація інформує про роботу щодо виконання Антикорупційної програми Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік, затвердженої розпорядженням голови облдержадміністрації від 17.03.2017 року № 122. 

Райдержадміністрація протягом першого кварталу 2017 року вела роботу  на виконання плану заходів  Закарпатської обласної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на 2017 рік (лист облдержадміністрації  №06-17/4039 від 16.12.16), а саме:

в межах своєї компетенції організовувала належну взаємодію органів державної влади та органів місцевого самоврядування з районними підрозділами правоохоронних органів щодо запобігання корупції;

розпорядженням голови державної адміністрації № 17-К від 14.03.2017 року «Про внесення змін до структури державного апарату» створений уповноважений підрозділ (сектор мобілізаційно - оборонної роботи, взаємодії з правоохоронними органами та з питань запобігання і виявлення корупції);

проводилась роз’яснювальна робота по заповненню на офіційному веб-сайті Національного агентства декларації особи уповноваженої на виконання функцій держави, або місцевого самоврядування і відповідно до статті 45 Закону України « Про запобігання корупції» забезпечено 100% подання декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2016 рік працюючими посадовими особами структурних підрозділів райдержадміністрації;

працівниками кадрових органів апарату та структурних підрозділів держадміністрації забезпечувалося проведення спеціальних перевірок стосовно осіб, переможців конкурсних іспитів на заміщення вакантних посад, які передбачають зайняття відповідального, або особливо відповідального становища, та посад з підвищеним корупційним ризиком;

забезпечувалася підготовка відповідальних осіб за антикорупційні питан-ня, а також їх участь у тематичних семінарах – тренінгах пов’язаних із запобіганням корупції;            

періодично оновлюються на веб-сторінці Хустської районної державної адміністрації матеріали щодо реалізації засад державної антикорупційної політики на території району;

ведеться інформаційно - роз’яснювальна робота через засоби масової інформації про застосування нормативно-правових актів у сфері запобігання і протидії корупції;

забезпечувалося дотримання антикорупційного законодавства державними службовцями та посадовими особами органів місцевого самоврядування, посади яких підпадають під перелік, відповідно до рішення НАЗК від 17 червня 2016 року № 2 «Про затвердження переліку посад з високим та підвищеним рівнем корупційних ризиків».

Інформація надана з урахування листа райдержадміністрації №01-9/187 від 03.02.2017 року

 

Разом з цим, що посадові особи державної адміністрації працюють над Антикорупційною програмою Хустської районної державної адміністрації на 2017 рік повідомляємо, що статтею 19 «Антикорупційні програми» Закону України «Про запобігання корупції» не передбачається прийняття відповідної програми райдержадміністрацією.

 

 

Електронне декларування

Верховною Радою України 15 березня 2016 року прийнято Закон України "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо особливостей подання службовими особами декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру у 2016 році", який спрямовано на запровадження у 2016 році роботи системи подання та оприлюднення відповідно до Закону України "Про запобігання корупції" декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування.

Що змінюється? На це питання у своєму блозі на сайті "Обозреватель" дав відповідь  директор з наукового розвитку Центру політико-правових реформ, доктор юридичних наук, професор Микола Хавронюк.

Відповідальність за несвоєчасне подання декларації за статтею 1726 Кодексу України про адміністративні правопорушення на ставатиме лише у разі, якщо це буде вчинено без поважних причин. Переліку поважних причин закон не містить - вони будуть визначатися на розсуд суду. Подання завідомо недостовірних відомостей у декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, тягнутиме адміністративну або кримінальну відповідальність залежно від розміру різниці між завідомо недостовірними та дійсними відомостями: лише якщо відомості відрізняються від достовірних на суму понад 250 розмірів мінімальної заробітної плати, настає кримінальна відповідальність, якщо відомості відрізняються від достовірних на суму від 100 до 250 розмірів мінімальної заробітної плати включно - адміністративна.

У разі застосування кримінальної відповідальності покаранням може бути - альтернативно - не тільки позбавлення волі, а й штраф або громадські роботи. Але у будь-якому випадку призначається додаткове покарання - позбавлення права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років. Суб'єкту декларування надано право упродовж семи днів після подання декларації подати виправлену декларацію. Тут враховано, що особа має право виправити свою забудькуватість або недбалість. Законом враховано, що суб'єкт декларування має право проживати - постійно чи тимчасово - в іншому місці, ніж місце його реєстрації, а тому в декларації він має вказати як зареєстроване місце проживання, так і місце фактичного проживання або поштову адресу, на яку суб'єкту декларування Національним агентством може бути надіслано кореспонденцію.

Відтепер декларуванню підлягає цінне рухоме майно, вартість якого перевищує не 50, а 100 мінімальних заробітних плат. При цьому декларування такого цінного рухомого майна (крім транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів), права на яке набуті до подання суб'єктом декларування першої декларації відповідно до вимог цього Закону, здійснюється з обов'язковим зазначенням інформації про набуття такого майна до початку періоду здійснення діяльності із виконання функцій держави або місцевого самоврядування або у такий період. При цьому зазначення даних щодо його вартості та дати набуття у власність, володіння або користування не є обов'язковим.

Відомості про видатки та інші правочини зазначаються лише у разі, якщо розмір відповідного видатку перевищує 50 мінімальних заробітних плат, встановлених на 1 січня звітного року; до таких відомостей включаються дані про вид правочину, його предмет. На письмовий запит Національного агентства з питань запобігання корупціі суб'єкт декларування надає інформацію щодо найменування контрагента.

Державні органи, органи влади Автономної Республіки Крим, органи місцевого самоврядування, а також юридичні особи публічного права відтепер зобовязані будуть допомагати Національному агентству з питань запобігання корупціі і перевіряти факт подання суб'єктами декларування, які в них працюють (працювали) декларацій та повідомляти Національне агентство про випадки неподання чи несвоєчасного подання таких декларацій у визначеному ним порядку.

В Законі уточнено поняття повної перевірки. Повна перевірка декларації полягає у з'ясуванні достовірності задекларованих відомостей, точності оцінки задекларованих активів, перевірці на наявність конфлікту інтересів та ознак незаконного збагачення і може здійснюватися у період здійснення суб'єктом декларування діяльності, пов'язаної з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, а також протягом трьох років після припинення такої діяльності. Національне агентство отримує можливість проводити перевірку декларації на підставі інформації, отриманої від фізичних та юридичних осіб, із засобів масової інформації та інших джерел, про можливе відображення у декларації недостовірних відомостей. І головне: вже у 2016 році службові особи, які на день початку роботи електронноі системи декларування займають відповідальне та особливо відповідальне становище, зобов'язані подати щорічні декларації за минулий рік протягом 60 календарних днів після початку роботи системи.

Очікується, що система почне працювати протягом найближчих 3-4 місяців. Для решти суб'єктів декларування щодо подачі електронних декларацій залишаються старі строки - з 1 січня по 1 квітня 2017 року вони повинні подати такі декларації за 2016 рік. За 2015 рік вони подають такі ж декларації, як і в попередні роки.

 

 

НАЗК: за порушення законодавства щодо е-декларування передбачено відповідальність

НАЗК: за порушення законодавства щодо е-декларування передбачено відповідальність

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, що подання електронної декларації є обов’язковим.

7 Жовтня 2016

Національне агентство з питань запобігання корупції звертає увагу суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, що подання електронної декларації є обов’язковим.

Також повідомляємо, що за порушення законодавства передбачено адміністративну і кримінальну відповідальність, зокрема:

  • несвоєчасне подання декларації особи, уповноваженої на виконання функцій держави або місцевого самоврядування (ч.1 статті 172-6 КУАП), карається накладенням штрафу від 50 до  100 неоподатковуваних мінімумів доходів громадян;
  • неповідомлення або несвоєчасне повідомлення про відкриття валютного рахунку в установі банку-нерезидента або про суттєвої зміни у майновому стані карається накладенням штрафу від 100 до 200 неоподатковуваних  мінімумів доходів громадян (ч.2 статті 172-6 КУАП);
  • подання завідомо недостовірних відомостей  про майно на суму 100-250 мінімальних заробітних плат (або 138 – 344 тис.) встановлено штраф, який становитиме від 17 тис. до 42,5 тис. грн. (ч.2 172-6 КУАП);
  • за подання суб’єктом декларування завідомо недостовірних відомостей або умисне неподання суб’єктом декларування зазначеної декларації (більше ніж 344,5 тис. грн.) карається штрафом 42,5–51 тис. грн., громадськими роботами на строк від ста п'ятдесяти до двохсот сорока годин, або позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років (366-1 КК);
  • набуття особою, уповноваженою на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у власність активів у значному розмірі, законність підстав набуття яких не підтверджено доказами, а так само передача нею таких активів будь-якій іншій особі - караються позбавленням волі на строк до двох років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до трьох років з конфіскацією майна (368-2 ККУ).

Принагідно нагадаємо, що останнім днем подачі електронних декларацій за 2015 рік для суб’єктів декларування, які займають відповідальне та особливо відповідальне становище, є 30 жовтня 2016 року.

 

 

 

ПЛАН Хустської районної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на 2017 рік

План Хустської районної державної адміністрації щодо запобігання корупції в органах державної влади та органах місцевого самоврядування на 2017 рік

 

Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік

Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я

голови Закарпатської обласної державної адміністрації

 

17.03.2017                                      Ужгород                                  № 122

 

 

Про Антикорупційну програму Закарпатської обласної державної адміністрації на 2017 рік

 

 

ЗАКОН УКРАЇНИ "Про запобігання корупції"

ЗАКОН УКРАЇНИ

Про запобігання корупції

(Відомості Верховної Ради (ВВР), 2014, № 49, ст.2056)

{Із змінами, внесеними згідно із Законами
№ 77-VIII від 28.12.2014, ВВР, 2015, № 11, ст.75
№ 198-VIII від 12.02.2015}

 

 

Про уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції в районній державній адміністрації

                 Р О ЗП О Р Я ДЖ Е Н Н Я

голови Хустської районної державної адміністрації

 

29.12.2016

Хуст

              №  605


Про уповноважену особу з питань запобігання і виявлення корупції в районній державній адміністрації

 

Новини

27.09.2018 [11:05]

УВАГА ВСІМ!!!

 

30.08.2018 [09:33]

Участь у Всеукраїнській грі "Теренова гра" "Січ - сила і честь"

 

30.08.2018 [08:21]

Проведення Всеукраїнської вишколи "Джура-Прикордонник"

 

21.08.2018 [15:13]

В приміщенні відділу архіву Хустської РДА відбулася виставка фотоматеріалів, присвячена 27-їй річниці Дня Незалежності України.

 

24.07.2018 [16:56]

Оголошення!

 

Псилання

Офiцiйне представництво Президента України Веб-портал органiв виконавчої влади України Верховна Рада України Закарпатська Обласна Рада Обласна гаряча лінія Teplo.gov.ua Державне агентство з енергоефективності та енергозбереження України Національна дитяча гаряча лінія Державний реєстр виборців Міністерство доходів і зборів України

Створено студією Вебрики


Хустська районна державна адміністрація.
2004-2011